Sport en Photo

 

Zone Thiais 16
Zone Thiais 15

Zone DC Thiais Samedi 15 mai  Salle Centrale

Photos Philippe DENIS

 

   

DC4 benjamines et DC4 minimes

IMG_8212_1.jpg

IMG_8223_1.jpg

IMG_8224_1.jpg

IMG_8226_1.jpg

IMG_8238_1.jpg

IMG_8240_1.jpg

IMG_8241_1.jpg

IMG_8248_1.jpg

IMG_8251_1.jpg

IMG_8258_1.jpg

IMG_8259_1.jpg

IMG_8266_1.jpg

IMG_8268_1.jpg

IMG_8273_1.jpg

IMG_8288_1.jpg

IMG_8290_1.jpg

IMG_8293_1.jpg

IMG_8303_1.jpg

IMG_8310_1.jpg

IMG_8315_1.jpg

IMG_8322_1.jpg

IMG_8323_1.jpg

IMG_8336_1.jpg

IMG_8338_1.jpg

IMG_8339_1.jpg

IMG_8347_1.jpg

IMG_8357_1.jpg

IMG_8358_1.jpg

IMG_8360_1.jpg

IMG_8362_1.jpg

IMG_8377_1.jpg

IMG_8381_1.jpg

IMG_8383_1.jpg

IMG_8389_1.jpg

IMG_8400_1.jpg

IMG_8406_1.jpg

IMG_8408_1.jpg

IMG_8410_1.jpg

IMG_8417_1.jpg

IMG_8423_1.jpg

IMG_8427_1.jpg

IMG_8440_1.jpg

IMG_8445_1.jpg

IMG_8451_1.jpg

IMG_8462_1.jpg

IMG_8471_1.jpg

IMG_8481_1.jpg

IMG_8485_1.jpg

IMG_8497_1.jpg

IMG_8499_1.jpg

IMG_8501_1.jpg

IMG_8506_1.jpg

IMG_8509_1.jpg

IMG_8516_1.jpg

IMG_8526_1.jpg

IMG_8533_1.jpg

IMG_8538_1.jpg

IMG_8542_1.jpg

IMG_8548_1.jpg

IMG_8551_1.jpg

IMG_8566_1.jpg

IMG_8569_1.jpg

IMG_8572_1.jpg

IMG_8578_1.jpg

IMG_8588_1.jpg

IMG_8596_1.jpg

IMG_8617_1.jpg

IMG_8620_1.jpg

IMG_8635_1.jpg

IMG_8636_1.jpg

IMG_8648_1.jpg

IMG_8651_1.jpg

IMG_8658_1.jpg

IMG_8667_1.jpg

IMG_8675_1.jpg

IMG_8682_1.jpg

IMG_8693_1.jpg

IMG_8696_1.jpg

IMG_8700_1.jpg

IMG_8705_1.jpg

IMG_8721_1.jpg

IMG_8727_1.jpg

IMG_8728_1.jpg

IMG_8729_1.jpg

IMG_8736_1.jpg

IMG_8745_1.jpg

IMG_8752_1.jpg

IMG_8754_1.jpg

IMG_8765_1.jpg

IMG_8767_1.jpg

IMG_8777_1.jpg

IMG_8794_1.jpg

IMG_8802_1.jpg

IMG_8808_1.jpg

IMG_8811_1.jpg

IMG_8821_1.jpg

IMG_8830_1.jpg

IMG_8839_1.jpg

IMG_8847_1.jpg

 

 

 

DC1 poussines et DC2 poussines

IMG_8864_1.jpg

IMG_8875_1.jpg

IMG_8897_1.jpg

IMG_8899_1.jpg

IMG_8907_1.jpg

IMG_8929_1.jpg

IMG_8931_1.jpg

IMG_8938_1.jpg

IMG_8963_1.jpg

IMG_8969_1.jpg

IMG_8986_1.jpg

IMG_8996_1.jpg

IMG_9008_1.jpg

IMG_9012_1.jpg

IMG_9020_1.jpg

IMG_9021_1.jpg

IMG_9025_1.jpg

IMG_9034_1.jpg

IMG_9041_1.jpg

IMG_9063_1.jpg

IMG_9076_1.jpg

IMG_9079_1.jpg

IMG_9085_1.jpg

IMG_9101_1.jpg

IMG_9104_1.jpg

IMG_9108_1.jpg

IMG_9114_1.jpg

IMG_9129_1.jpg

IMG_9130_1.jpg

IMG_9141_1.jpg

IMG_9142_1.jpg

IMG_9150_1.jpg

IMG_9156_1.jpg

IMG_9175_1.jpg

IMG_9178_1.jpg

IMG_9204_1.jpg

IMG_9207_1.jpg

IMG_9216_1.jpg

IMG_9234_1.jpg

IMG_9244_1.jpg

IMG_9246_1.jpg

IMG_9252_1.jpg

IMG_9255_1.jpg

IMG_9267_1.jpg

IMG_9275_1.jpg

IMG_9301_1.jpg

IMG_9310_1.jpg

IMG_9311_1.jpg

IMG_9325_1.jpg

IMG_9329_1.jpg

IMG_9343_1.jpg

IMG_9346_1.jpg

IMG_9363_1.jpg

IMG_9368_1.jpg

IMG_9370_1.jpg

IMG_9379_1.jpg

IMG_9386_1.jpg

IMG_9387_1.jpg

IMG_9395_1.jpg

IMG_9408_1.jpg

IMG_9413_1.jpg

IMG_9430_1.jpg

IMG_9432_1.jpg

IMG_9438_1.jpg

IMG_9445_1.jpg

IMG_9449_1.jpg

IMG_9455_1.jpg

IMG_9457_1.jpg

IMG_9476_1.jpg

IMG_9490_1.jpg

IMG_9495_1.jpg

IMG_9501_1.jpg

IMG_9504_1.jpg

IMG_9507_1.jpg

IMG_9516_1.jpg

IMG_9524_1.jpg

IMG_9539_1.jpg

IMG_9548_1.jpg

IMG_9550_1.jpg

IMG_9565_1.jpg

IMG_9575_1.jpg

IMG_9578_1.jpg

IMG_9597_1.jpg

IMG_9612_1.jpg

IMG_9614_1.jpg

IMG_9618_1.jpg

IMG_9622_1.jpg

IMG_9647_1.jpg

IMG_9662_1.jpg

IMG_9679_1.jpg

IMG_9680_1.jpg

IMG_9687_1.jpg

IMG_9696_1.jpg

IMG_9712_1.jpg

IMG_9719_1.jpg

IMG_9725_1.jpg

IMG_9733_1.jpg

IMG_9744_1.jpg

IMG_9763_1.jpg

IMG_9765_1.jpg

IMG_9770_1.jpg

IMG_9774_1.jpg

IMG_9800_1.jpg

IMG_9802_1.jpg

IMG_9806_1.jpg

IMG_9825_1.jpg

IMG_9828_1.jpg

IMG_9841_1.jpg

IMG_9849_1.jpg

IMG_9850_1.jpg

IMG_9866_1.jpg

IMG_9868_1.jpg

IMG_9882_1.jpg

IMG_9884_1.jpg

IMG_9888_1.jpg

IMG_9914_1.jpg

IMG_9924_1.jpg

IMG_9926_1.jpg

IMG_9942_1.jpg

IMG_9954_1.jpg

IMG_9955_1.jpg

IMG_9978_1.jpg

IMG_9995_1.jpg

 

 

 

DC3 ben/min et TC

IMG_0008_1.jpg

IMG_0019_1.jpg

IMG_0023_1.jpg

IMG_0040_1.jpg

IMG_0046_1.jpg

IMG_0054_1.jpg

IMG_0057_1.jpg

IMG_0076_1.jpg

IMG_0085_1.jpg

IMG_0090_1.jpg

IMG_0098_1.jpg

IMG_0114_1.jpg

IMG_0116_1.jpg

IMG_0135_1.jpg

IMG_0139_1.jpg

IMG_0146_1.jpg

IMG_0157_1.jpg

IMG_0165_1.jpg

IMG_0166_1.jpg

IMG_0172_1.jpg

IMG_0184_1.jpg

IMG_0191_1.jpg

IMG_0200_1.jpg

IMG_0217_1.jpg

IMG_0218_1.jpg

IMG_0229_1.jpg

IMG_0248_1.jpg

IMG_0258_1.jpg

IMG_0268_1.jpg

IMG_0274_1.jpg

IMG_0275_1.jpg

IMG_0280_1.jpg

IMG_0286_1.jpg

IMG_0308_1.jpg

IMG_0320_1.jpg

IMG_0342_1.jpg

IMG_0344_1.jpg

IMG_0352_1.jpg

IMG_0359_1.jpg

IMG_0368_1.jpg

IMG_0382_1.jpg

IMG_0391_1.jpg

IMG_0393_1.jpg

IMG_0399_1.jpg

IMG_0415_1.jpg

IMG_0422_1.jpg

IMG_0428_1.jpg

IMG_0438_1.jpg

IMG_0439_1.jpg

IMG_0451_1.jpg

IMG_0455_1.jpg

IMG_0463_1.jpg

IMG_0470_1.jpg

IMG_0495_1.jpg

IMG_0497_1.jpg

IMG_0503_1.jpg

IMG_0507_1.jpg

IMG_0515_1.jpg

IMG_0529_1.jpg

IMG_0556_1.jpg

IMG_0557_1.jpg

IMG_0562_1.jpg

IMG_0584_1.jpg

IMG_0588_1.jpg

IMG_0599_1.jpg

IMG_0604_1.jpg

IMG_0606_1.jpg

IMG_0610_1.jpg

IMG_0642_1.jpg

IMG_0650_1.jpg

IMG_0661_1.jpg

IMG_0663_1.jpg

IMG_0667_1.jpg

IMG_0676_1.jpg

IMG_0684_1.jpg

IMG_0690_1.jpg

IMG_0693_1.jpg

IMG_0713_1.jpg

IMG_0726_1.jpg

IMG_0742_1.jpg

IMG_0747_1.jpg

IMG_0750_1.jpg

IMG_0777_1.jpg

IMG_0779_1.jpg

IMG_0780_1.jpg

IMG_0784_1.jpg

IMG_0801_1.jpg

IMG_0810_1.jpg

IMG_0818_1.jpg

IMG_0825_1.jpg

IMG_0833_1.jpg

IMG_0834_1.jpg

IMG_0846_1.jpg

IMG_0868_1.jpg

IMG_0878_1.jpg

IMG_0893_1.jpg

IMG_0912_1.jpg

IMG_0917_1.jpg

IMG_0928_1.jpg

IMG_0933_1.jpg

IMG_0954_1.jpg

IMG_0959_1.jpg

IMG_0961_1.jpg

IMG_0970_1.jpg

IMG_0977_1.jpg

IMG_0997_1.jpg

IMG_1005_1.jpg

IMG_1019_1.jpg

IMG_1037_1.jpg

IMG_1046_1.jpg

IMG_1048_1.jpg

IMG_1051_1.jpg

IMG_1070_1.jpg

IMG_1075_1.jpg

IMG_1076_1.jpg

IMG_1079_1.jpg

IMG_1085_1.jpg

IMG_1102_1.jpg

IMG_1111_1.jpg

IMG_1120_1.jpg

IMG_1125_1.jpg

IMG_1127_1.jpg

IMG_1137_1.jpg

IMG_1145_1.jpg

IMG_1150_1.jpg

IMG_1155_1.jpg

IMG_1160_1.jpg

IMG_1165_1.jpg

IMG_1174_1.jpg

IMG_1188_1.jpg

IMG_1201_1.jpg

IMG_1215_1.jpg

IMG_1222_1.jpg

IMG_1230_1.jpg

IMG_1238_1.jpg

IMG_1244_1.jpg

IMG_1249_1.jpg

IMG_1252_1.jpg

IMG_1256_1.jpg

IMG_1266_1.jpg

IMG_1280_1.jpg

IMG_1293_1.jpg

IMG_1300_1.jpg

IMG_1308_1.jpg